Tesztpadok tulajdonságai

Mostanában, az egyszerű vizsgálati képesség csak egy csekély, bár fontos, része annak, amit egy tesztállomás kínál. A legfontosabb jellemzők, amelyek a teljesítményt meghatározzák az egyéb kiegészítő tulajdonságok mint: a felhasználó-barát kialakítás, ergonómia, képernyő elrendezés, átláthatóság és koherencia. Emellett, van néhány másodlagos jellemző is...

Ilyen másodlagos jellemzők, amelyek az ellenőrző funkcionalitást fokozzák, egyszerűbbé teszik az összegyűjtött teszt adatok értékelését, és a megbízható ellenőrzési folyamat fenntartását.

Nyomonkövethetőség

...Milyen változtatások történtek, mikor és ki által?

A tesztállomás alkalmazási területétől függően, a mérési ciklusok különböző időtartamúak, amelyeken folyamán a megfigyelési paramétereket a projekten dolgozók megváltoztathatják. Például, előfordulhat, hogy szükségessé válik az ügyfél tűrésértékeinek megváltoztatása, vagy az ellenőrzéssel, a fejlesztési folyamattal kapcsolatos új ismeretekre válaszul különböző változások végrehajtása. Ennek eredményeképpen, birtokunkba kerül, egy ’n’ ellenőrző fájllal asszociált ’paraméter halmaz 1’ és ’m’ ellenőrző fájllal asszociált ’paraméter halmaz 2’. A következő elemzésben, felmerül a kérdés, melyik fájl használta melyik paraméter halmazt? Az imc motordiagnosztika valamennyi ellenőrzéssel kapcsolatos paraméter információt kezel, és az arra vonatkozó mérési adatokat rögzíti, ezzel a tesztadatok és az ellenőrző paraméterek 100 %-os nyomonkövethetőségét biztosítja az Ön számára. Ilyen módon, még akár évekkel később is tudni fogja, hogy melyik vizsgálati paraméter melyik tesztadathoz tartozik.

Kalibrálás

...de mégis mennyire pontos a mérés?

A tesztállomások alapvetően olyan mérőberendezésnek tekinthetők, amelyek fix mérési rutinokat végeznek. A többi mérőberendezéshez hasonlóan, a tesztpadok is ki vannak téve az elhasználódásnak és amortizációnak. Ezek a hatások azt jelentik, hogy a tesztállomást gyártó kalibrálása a berendezés üzembe helyezésekor érvényes, ezért időszakosan ellenőrizni és a szükségleteknek megfelelően módosítani kell. A mérés összetettsége miatt, a tesztállomás kalibrálása általában bonyolultabb, mint egy multiméter kalibrálása.

Emiatt, az imc motordiagnosztika egy integrált beállító programmal rendelkezik, amely lehetővé teszi a tesztállomás részben automatizált kalibrálást. Egy menü irányította folyamat segíti végig a felhasználót a módosítással kapcsolatos lépéseken. A beállítás az adott tesztállomásra jellemző belső instrukciók szerint zajlik, így a kalibrálás a reprodukálható szabványoknak megfelel. A beállító program használható ellenőrző mérések és kalibrációs rutinok végrehajtására, miközben új módosítási értékeket generál. Mielőtt az újonnan kiszámított értékek mentésre kerülnek, egy hitelességi ellenőrzés lefuttatására kerül sor és létrejön egy backup fájl, így a régi és az új kalibrációs tényezők bármikor összehasonlíthatók.

imc Karbantartás Menedzser

...megvédi a befektetését az értékvesztéstől

A minőségi tesztállomásokba való befektetéseket óvni kell az elavulástól és az amortizációs költségektől az üzembentartási költségek minimalizálása érdekében. A rendszeres ellenőrzés és karbantartás minimálisra csökkenti a tulajdonos költségeit, így biztosítva alacsony egységenkénti ellenőrzési költségeket a gyártott termékre vonatkozóan. Az imc karbantartás irányítási rendszere segít a tesztállomás szervízelésének megtervezésében, azáltal, hogy javaslatokat tesz az elvégzendő karbantartási munkálatokra. Egy ilyen jellegű szerviz tevékenység a rendszer aktuális állapota szerint javasolt, kiszűrve ezzel a felesleges vagy redundáns munkák végzését.

A karbantartási figyelmeztetések a következő követelmények alapján jelenhetnek meg:

  • Idő-alapú
    • A karbantartási figyelmeztetés egy bizonyos időkeretet követően aktiválódik (pl., tesztállomás korrekciójának megerősítése).
  • Vizsgálati szám-alapú
    • Bizonyos számú vizsgálat teljesítése után aktiválódik a karbantartási figyelmeztetés (pl., csatlakozók, vagy védőkupakok cseréje, amelyek meghaladják az eszközcsatlakoztatás életciklusát).
  • Üzemidő-alapú
    • A meghatározott üzemórák túllépését követően (aktivált rendszer), a kívánt karbantartási figyelmeztetés aktiválódik (pl., ventillátorszűrők cseréje vagy a klímakontroll modulok ellenőrzése).

A figyelmeztető jelzések különböző színű piktogramokkal kerülnek kijelzésre. Ezek megkülönböztetnek előzetes figyelmeztetést (zöld), figyelmeztetést (sárga) és tűréshatár-túllépést (piros). Az előzetes figyelmeztetésre az aktuális esemény bekövetkezése előtt sor kerül. A rendszer figyelmezető szakaszra vált, amikor egy előre meghatározott esemény bekövetkezik (pl., elérte a meghatározott számú eszközcsatlakoztatás életciklusát). Ha a figyelmeztető szakaszt több mint 10%-kal meghaladja a meghatározott időtartamot, a harmadik szakasz lép életbe.

Az imc karbantartás irányítási rendszere elérhetővé tesz egy nyílt felületet a rendszer bővítésére, testre szabható egyéni bejegyzések segítségével, ami az ügyféllel való konzultáció alapján a szállítás előtt konfigurálható.

imc @Mail/SMS Manager

... ismerje meg tesztállomása állapotát

A tesztpad üzembentartási költségeit befolyásoló legnagyobb kockázati tényező a nemtervezett állásidő. A hibajavítási munkálatok a lehető leghamarabb el kell, hogy kezdődjenek, amely biztosításához a megfelelő kontaktszemélyt közvetlenül informálni kell. Különösen az önálló tartóssági vizsgálatok esetében, rendkívül fontos a megbízható figyelmeztetési folyamatok biztosítása, még akár hétvégenként is, a költséges fejlesztési idő felesleges kiesésének elkerülése érdekében.

Az imc motordiagnosztika eMail / SMS menedzsert használ a megfelelő hibajelzés biztosítására. Ha a tesztpadon valamilyen okból hibaüzenet jelenik meg (belső hibaüzenet, határérték túllépés, stb.) a figyelmeztető üzenet a megadott interfészen keresztül(SMS vagy e-mail) kiküldi a rendszer a tesztpadért felelős személyeknek. Az érintett címzetteket és az üzenet tartalmát a felhasználó határozza meg és szabadon módosíthatja.

imc Error Mapper

...A tesztállomás megjeleníti az Ön hibaüzeneteit

A teszteredmények megjelenítése hozzájárulhat a hatékony vizsgálattervezéshez, minimalizálva a következményes hibák kialakulását. A megfigyelő rendszer egyik alapvető tulajdonsága a szabadon beállítható hibaüzenet szövege, és az ahhoz kapcsolódó hibaszáma meghatározása, ami annyit jelent, hogy a testreszabott hibaszámok, és szöveges hibaüzenetek módosíthatók. A növekvő globalizáció eredményeképpen, és a teszt intézmények külföldre történő kihelyezésével, a különböző válaszható nyelven szerkesztett hibaüzenetek szövegének megalkotása egyre inkább szükségessé válik.

Az imc Error Mapper és az imc Motor Diagnostics lehetővé teszi ezt a lehetőséget. A hiba feltérképezővel, beállíthatja saját hibakódjait, és két különböző nyelvű verziót állíthat be a hibaüzenetek megírására. A hibakódok ezt követően szétválaszthatók egy tűrés ellenőrzés funkcióhoz rendelve. Ez lehetőséget ad az Ön számára, hogy legyen egy hibakódja, és egy ahhoz kapcsolódó hibaüzenete, amelyet Ön határoz meg saját választása szerinti nyelven egy adott határérték túllépés esetére válaszul. A generált hibastatisztika egy Pareto diagramban kerül megjelenítésre, a vonatkozó hibakóddal és hibaüzenettel, így a termelés ellenőrzési folyamatot egy egyedi azonosítási paramétert is segíti.

imc FAMOS Bridge

... a mért adatokból származtatott eredmények egyszerű számítása

Új termékek kifejlesztése folyamán, a folyamatkövetelmények és a mért adatok gyakran változnak. Az imc motordiagnosztika ennek a kihívásnak kíván megfelelni, azáltal, hogy nyílt felületet biztosít az imc FAMOS szoftverhez. A Bridge imc FAMOS szoftverrel való használatával, kiszámíthatja a mért fizikai adatokból származó adathalmazokat, vagy egyedi értékeket emel ki a táblázatba illesztés érdekében. Az értékek a mért adatokkal együtt kerülnek mentésre, és a további elemzések számára is elérhetők. Az elemzés újraszámítása is lehetséges.

Így, ha méri a motor áramerősség-, feszültség- és nyomatékértékeit, a nyomatékkal összevetett RPM és áram ábrázolásával a mechanikus és elektromos teljesítmény, és a hatékonysági tényező kiszámítható. Ha szeretné tudni a maximális hatékonyságra jellemző nyomatékértéket, a megfelelő imc FAMOS funkció kiválasztásával megismerheti.

Ilyen módon, az ellenőrző rendszer nagyszámú elemző opcióval bővíthető, anélkül, hogy beavatkozna a tesztállomás alapszoftverébe. Ön, a rendszer vásárlójaként, nem függ a gyártótól, az imc FAMOS nyílt felületét használva megvalósíthatja kívánságait.  

Top