Modell-alapú villanymotor vizsgálat

Időmegtakarítás a Paraméter Identifikációs módszerrel (PI)


Sok modern villanymotor esik át 100%-os felülvizsgálaton a gyártását követően. Ennek oka, egyrészt, hogy a motor hozzáférhetetlen helyre kerül beépítésre, például a gépjármű belsejében, másrészt mert a végfogyasztó teljes megbízhatóságot vár el. Egy motor szétszerelésének és kiszerelésének költsége, gyakran magának a motornak az előállítási költségét is meghaladja. Ez az oka, amiért érdemes teljes motor diagnosztikát végezni a gyártást követően, bármely látens gyártási hiba kiküszöbölése, és műszaki karakterisztikák ellenőrzése érdekében.

100%-os felülvizsgálat a hagyományos tesztállomás-módszerekkel megvalósíthatatlan, az idő, költségek és a műszaki összetettség miatt. Ezért, egy PI tesztállomás sokkal kedvezőbb választás.

Ez az új motor vizsgálati technika a motor szerkezetével kapcsolatos már elérhető ismeretekre alapoz. Ez az ismert szerkezet differenciálegyenletekkel leírható, meghatározva a motor műszaki és elektronikai jellemzőit. A modell a nem lineáris kapcsolatokat is figyelembe veszi. A PI módszer a motorra kapcsolt feszültséget mint bementi mennyiséget, motor áramfelvételét pedig mint a modellezett differenciál egyenlet kimenti mennyiségét használja fel. Mindkettő mennyiség egyszerűen és közvetlenül mérhető. Az egyenletek ismeretlenjei az együtthatók (paraméterek), mint például a motor ellenállása, súrlódási állandók, stb., amelyek egy egyenletben kombinálhatók a mért változókkal.

A PI vizsgálati feladat célja, hogy beazonosítsa azokat a paramétereket, amelyek a meghatározott modell alapján a legjobban megmagyarázzák a mért értékeket. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a rendszer módosítja a modell paramétereit a korábban a modell által jósolt kimeneti változók és a tesztobjektumon aktuálisan mért értékek különbségének függvényében.


Top