imc WEBDEVICES – távoli tesztelés csoportoknak

Internet és felhő szolgáltatás a távolról működtetett mérőkészülékek számára

imc WEBDEVICES eszközt biztosít a műszaki rendszerek, mint például járművek, gépek, üzemek, vagy szerkezetek távvezérelt, önműködő, teljesen automatikus ellenőrzéséhez, adatgyűjtéséhez és hosszú távú felügyeletéhez.

A mérőkészülékek hálózatépítése és a vizsgálatot lebonyolító személyzet

Hasonlóan a közösségi hálókhoz, amelyek segítségével az emberek barátokat szereznek, kapcsolatokat építenek és információt cserélnek, az imc WEBDEVICES - egy web portálon keresztül -  számos tesztobjektumot kapcsol össze a tesztmérnökökkel, projekt partnerekkel és adminisztrátorokkal.  Ennek a termelékenység szempontjából nagy előnye van, mivel mindegyik fél, bármikor, bárhonnan, jogosult hozzáféréssel rendelkezik az aktuális mérési adatokhoz, eredményekhez és állapot információkhoz.

Távoli megfigyelés és vizsgálat az imc WEBDEVICES segítségével

A tesztobjektum dinamikus mérési adatai és állapot információi több csatornából kerülnek összegyűjtésre (távoli megfigyelés), és az adatok valós idejű elemzésen esnek át (távoli vizsgálat) még az átvitelük előtt. Az automata-teszt módban, a rendszer a küszöbszinteket is ellenőrzi, és szükség esetén figyelmeztetést küld.  A gyűjtött adatok folyamatban lévő valószínűség-ellenőrzése szavatolja a nagyfokú adatbiztonságot, és az adatok pontosságát. Egy megtört kábelt, egy hibás mérőberendezést, vagy egy hibásan működő érzékelőt automatikusan érzékel és jelez a rendszer. Ez különösen fontos például építőipari gépek valós környezetben történő hosszú-távú megfigyelése esetén.

A mérőkészülékből származó információ felhőbe történő átvitelét követően, a mérési adatok, mérési eredmények, állapot információk, stb. - az SMS vagy email formájában történő figyelmeztetésekkel és riasztásokkal együtt - az imc WEBDEVICES szoftverben rögzítésre kerülnek. A felhasználói jogkörkezelő határozza meg, hogy az adott információ milyen mértékben legyen megosztható és elérhető. Ilyen módon, a tesztobjektummal kapcsolatos információk egyéni szinten korlátozhatók, így téve lehetővé, hogy minden felhasználó csak a számára szükséges információhoz férjen hozzá.

Egyszerű kezelni, egyszerű bővíteni

Mivel intuitív, web-alapú felület, az imc WEBDEVICES bármely böngészővel használható és a laikus felhasználó számára is lehetővé teszi a kezelése gyors elsajátítását. A fogyasztó-specifikus követelmények bármikor kiegészíthetők egy egységes felületbővítéssel, egy applikáció formájában.

Teszteléshez és távoli felügyelethez szükséges rendszerelemek:

  • imc mérőkészülék
  • imc WEBDEVICES
  • Kereskedelmi telekommunikációs technológia (UMTS, EDGE)
  • Minőségi szolgáltatások

Alkalmazási területek

A rugalmas szerkezetének köszönhetően, megfelel a különböző mobil vagy helyhez kötött tesztelés követelményeinek, és alkalmazás specifikus megoldást kínál..

  • Hagyományos táv-tesztelési- és felügyeleti feladatok
  • Fizikai tulajdonságok távvezérelt, hosszú távú mérései
  • Járművek, gépek, üzemek és szerkezetek állapotellenőrzése
  • Központosított adattárolás és rendszerezés
Top