"Az új adatformátumnak és a nagyteljesítményű görbeablak funkcióknak köszönhetően,a imc FAMOS 7.4 gyorsabban jeleníti meg adatait, mint valaha."

Teljesítmény

imc3 az új adatformátum

Új adatformátum

Az új adatformátumnak és a nagy tejlesítményű görbeablaknak köszönhetően az imc fAMOS  7.4 gyorsabban jeleníti meg az adatokat mint elődei. Ehhez a verzióhoz egy teljesen új adatformátumot is kifejlesztettünk: az  imc3-t.

Az imc3 adatformátummal az egyre növekvő adatmennyiségek problémájára kínál az imc megoldást és biztosítja, hogy az imc FAMOS gyorsan be tudja tölteni és megjeleníteni az adatokat.


Az adatböngésző felület gyorsabban személyre szabható

Az új, egyszerűsített mappa architektúra megjelenítési módnak köszönhetően az adatböngésző felület személyre szabása jóval gyorsabb, különösen a hálózati meghajtók és a sok almappával rendelkező mappák esetében.

 

 

Gyorsabb görbeablak megjelenítés

A görbeablak elem teljesítménye is növelve lett, a nagy mennyiségű adatok megjelenítése számottevően gyorsabb lett az új imc FAMOS verzióban.

Szekvencia editor

Fájlböngésző a panelen

Az új 7.3 verzióban elérhető  a fájlböngésző mint panelra helyezhető widget. Egyszerű és strukturált megoldást kínál fájlok kereséséhez és betöltéséhez, különösen olyan alkalmazások esetében, amelyeknél csak a panelt használják a munkák során.

Kódrészek összezárása

Szintaxis kiemelés

Az új verzióban optimalizáltuk a szintaktikai kiemelést: a függvények, parancsok, szövegek, konstansok és megjegyzések mostantól külön szerkeszthetőek (félkövér, lt, aláhúzott)

Szintaxis kiemelés

Fejlesztett keresés funkció

Keresés szabályos kifejezések használatával, találatok kijelzése a teljes szövegrészben, korábbi keresett és cserélt szavak kilistázása.

Keresés funkció

További új funkciók

A szekvencia szerkesztő számos hasznos funkcióval egészült ki:

 • Optimalizált kijelölési lehetőségek az editor felületen. Például egy teljes szó vagy sor kijelölhető dupla, illetve tripla kattintással. Szövegrészek kijelölése négyzetes kijelöléssel is lehetségessé vált.
 • Egy teljes sor kijelölése már billentyűparancs segítségével is lehetséges
 • A kijelölt részek "Drag & Drop" elven mozgathatóak
 • Töréspontos és könyvjelzők egérrel mozgathatóak
Négyzetes kijelölés

Projektekkel minden irányítás alatt tartható

A projektek gyorsabban megtalálhatóak

A számos projekt nyomon követhetősége érdekében kiegészült a Project Explorer felület az utolsó módosítás dátumával. Így a legutóbbi verzió könnyen megtalálható.

Projektek import szűrőkkel

Az projektek az imc FAMOS szakszerű használatához központi eszközként szolgálnak: minden fontos fájlt egy helyen tárolhatunk bennük. Ez leegyszerűsíti a kiértékelések betöltését és másokkal történő megosztását is. Az imc FAMOS 7.4-ben ez még kényelmesebbé válik, ugyanis az import/export sablonok (mint pl.:ASCII/EXCEL sablonok) és import szűrők automatikusan mentésre kerülnek a projekten belül.

imc FAMOS App-ok: Egyéni felhasználói felületek és kiértékelések

Panelek, mint párbeszédablakok

Az imc FAMOs legújabb verziójában a panelek, mint önálló párbeszédablakok használhatóak. Ez lehetővé teszi, hogy az eszközfejlesztő mérnökök védett, mások által nem módosítható kiértékelőpaneleket hozzanak létre. A felhasználó számára az imc FAMOS háttérkörnyezet rejtve marad és csak fejlesztő által létrehozott appot tudja használni.

Panelek, mint dialóg ablakok

PowerPoint interfész

A 7.3 verzió egy új PowerPoint export interfésszel rendelkezik. Az új PowerPoint Kit távvezérlési lehetőséget kínál prezentációkhoz, szekvenciák, panelek és párbeszédablakok segítségével. Például a prezentáció elemei automatikusan kitölthetőek dinamikus tartalommal.

Ugrás "Tab" billenty?vel

Jelszóval védett panelek

Az új jelszóval védett panelek segítségével megvédheti saját fejlesztéseit, mint például kiértékelési algoritmusok, szekvenciák és felhasználói felületek, az illetéktelen felhasználóktól.

Jelszóval védett panelek

Görbeablak

Felhasználói címkék a tengelyeken

Az új "User Ticks" opciónak köszönhetően a felhasználó kiegészítő jelölőket és címkéket rendelhet hozzá a görbeablak tengelyeihez. Például egy adott folyamat a határértékei, start/stop idők vagy egyéb információk jeleníthetőek meg a tengelyen, mint rögzített címkék. Betűméret, stílus, szín, dőlés és pozíció szabadon beállíthatóak.

Jelmagyarázat

A jelmagyarázat is a görbeablak többi elemétől függetlenül személyre szabhatóvá vált.

Felhasználói címkék

Új függvények és funkciók

Új, bővített Excel funkciók

Számos felhasználó számára az imc FAMOS és MS Excel programok közti együttműködés fontos a kollégákkal, ügyfelekkel és partnerekkel történő munka során. Az új verzióban a lehetőségek tovább bővültek:

 • XlWbOpen(): Jelszóval védett munkafüzetek megnyitásához használható.
 • XlWbGetCount(): A megnyitott munkafüzetek számát adja meg.
 • XlWbGetName(): Egy megnyitott Excel fájl nevét határozza meg
 • XlWbExist(): Leellenőrzi, hogy adott nevű Excel fájl meg van-e nyitva.
 • XlSheetGetCount(): Az adott munkafüzetben található lapok számát határozza meg.
 • XlSheetGetTitle(): Az aktív munkafüzet, aktív lapjának nevét határozza meg.
 • XlSheetExist(): Leellenőrzi, hogy az aktív munkafüzetben található-e az adott nevű munkalap.
 • XlSheetInsertCopy(): Egy munkalap másolatát illeszti be az aktív Excel munkafüzetbe
 • XlSheetMove(): Az aktív munkafüzetben egy adott munkalap pozícióját változtatja meg, vagy egy másik munkafüzetből helyez át egy munkalapot az aktív munkafüzetbe.
 • XlSheetRename() Az aktív munkafüzet egy munkalapjának nevét módosítja.
 • XlSheetSetOption(): Az aktív munkalap megjelenítési és nyomtatási beállításait módosítja.
 • XlSelectRange(): Egy cella, vagy cella tartomány kijelölését teszi lehetővé.
 • XlGetSelectedRange(): Excel: lekérdezi a kijelölt tartományt.
 • XlPaste(): A vágólap tartalmát az aktív munkalapra másolja.
 • XlFind(): Adott szöveget keres a munkalapon.

Adatsorok vágása

Az adatsorok abszolút idő alapú vágására már a gren vagy cut függvények is használhatóak. Mindemellett az új cutdt függvény lehetővé teszi különböző mintavételi frekvenciájú jelek vágását. A korábbi függvényekkel ellentétben nem a kivágott adatsor végének időpontja, hanem a kivágott szakasz hossza a cutdt függvény bemeneti paramétere.

 

 

Adatsorok vágása

Beszédkimenet

Az új SpeakText függvény segítségével a felhasználó szövegeket, utasításokat, állapotokat és eredményeket közölhet beszéd formájában. A SpeakConfig függvény segítségével a beszéd személyre szabható.


Számítások a metaadatok elvesztése nélkül

Ha a számítások során egy változó tartalma felülíródik, a hozzátartozó meta információ és tulajdonságok megőrizhetőek, ha a felhasználó [*] index-el látja el.

További új funkciók

 • Párbeszédablakok:

  • Új grafikus elem „Option group (Radiogroup)“
  • Párbeszédablak: támogatja a grafikus elemek kiválasztása közti váltást a Tab billentyű segítségével.

 • Új függvények:

  • GrExpand(): Adott csoportot kibontja
  • Csoportok menü paranccsal is kibonthatóak: csoportok méréshez rendelt kapcsolattal is kibonthatóak, a kibontott csatornákhoz ugyanazt a mérésszámot rendeli.
  • PnShowPage(): Panel láthatóságát és használhatóságát vezérli
  • PnRemovePage(): Panel adott oldalát törli
  • RenameMeasurement(): Mérés nevét módosítja a data browser felületen

 • Továbbfejlesztett függvények:

  • GetSystemInfo("Famos.IsKitAvailable", …): Lekérdezi, hogy adott kiegészítő szoftvercsomag elérhető-e.
  • SetOption("DLLImport.DefinitionFile", …): Aktiválja külső DLL függvények definíciós fájlját egy imc FAMOS szkript segítségével
  • GetOption("Dir.DefinitionFiles"): A definíciós fájlok könyvtárát adja vissza
  • FileLoad(): Deaktivált import szűrő használatát teszi lehetővé
  • Dialog(): Meghatározza melyik panel fájlt hajtsa végre a program
  • FileOpenDSF(), FileSave(), FileLoad() Adatmentés és beolvasás az új imc3 adatformátummal.
  • FileOpenSave() adatbetöltésnél az"imc/Text" és "imc/Video" formátumokat is automatikusan használja
  • A felhasználói címkék személyre szabásához szükséges paraméterekkel kiegészült a "Curve kit" függvénykönyvtár.

Verziótörténet

imc FAMOS 7.3

 • Felhaszálói felület / használhatóság

  • Változólista oszlopos megjelenítéssel
  • Sorba rendezés és szűrés metaadatok alapján
  • Bővített adatfa megjelenítés
  • Szekvencia szerkesztő
  • Állapotsáv (Statusbar)

 • Új lehetőségek a panelen

  • Adatböngésző kihelyezése a panelre
  • Új widget: Radiobutton (opcióválasztó)
  • Panel és widget tároló elemek
  • A „simple button" grafikus elem szinezhető :)

 • Widgetek általános beállítások

  • Igazítás
  • Hivatkozások

 • Új függvények

  • Mátrixfüggvények
   A mátrixszámításokkal kapcsolatos függvények jelentősen bővültek a következő függvényekkel:

   • MatrixEigen: Sajátértékek, sajátvektorok és nullvektor meghatározása
   • MatrixInit: Null- vagy egységmátrix létrehozása
   • MatrixPart: A függvény a mátrix egy adott részét adja vissza, a sorok és oszlopok által meghatározott terület az eredeti mátrix határain belül kell legyen.
   • MatrixGet: Mátrix elemeit kérdezi le. Az adatsort 2 dimenziós karakterisztikus görbemezővel linearizálja
   • MatrixSet: A MatrixGet függvény ellentéte, adott elemeit módosítja egy mátrixnak
   • MatrixMerge: Egy kisebb mátrixot bemásol egy nagyobb mátrixban található adott pozícióra  
   • MatrixChangeDim: Mátrix méretét módosítja, sorokat. oszlopokat töröl vagy ad hozzá
   • MatrixAdd: Mátrixok és vektorok összeadását, illetve kivonását teszi lehetővé, beleértve a transzponáltjaikat is.
   • MatrixIpol: Mátrix interpoláció a sorai és oszlopai mentén

  • Értékek meghatározása térképről
  • Mátrixok sajátértékeinek és polinom gyökök meghatározása
  • Bővített statisztikai funkciók: R-könyvtár

 • Jelentések & Dokumentáció

  • Új export opciók PowerPointba
  • Optimalizált PDF-Export

Top