Új és optimalizált funkciók bővítik a kiértékelési képességeket, míg a panel és a görbeablak új megjelenítési és működési lehetőségeket kínálnak.

Általános változások

Új desing: imc-Megjelenés

Az imc FAMOS 2021 egy modernizált és frissített felülettel mutatkozik be, amely nagyobb kontrasztot és a munkafelületek jobb elkülönítésének köszönhetően könnyebb használhatóságot is kínál. Mindemellett a nagyfelbontású monitorokat jobban támogatja nagyobb eszköztáraknak köszönhetően, a DPI beállításoktól függően.

 

Újdonságok a panelen

Görbeablak és eseményadatok együttes kezelése

A görbeablak widget felismeri az egér mozgásához tartozó eseményeket, mint például kattintás és elhúzás, amelyekhez saját szekvencia rendelhető hozzá. Ez lehetővé teszi például azt, hogy a CTRL lenyomása közben az egérrel kattintva egy markert, vagy egyéb grafikus elemet helyezzünk el a grafikonon, vagy a hasonló területeket kitöltse, vagy regressziós vonalat rajzoljon a kiválasztott területre.

 

Keretvastagság

A táblázatok és címkék keretének vonalvastagsága és színe ezentúl oldalanként külön állíthatóak. Így például megoldható az, hogy egy táblázat külső kerete vastag piros színű legyen, míg a belső elválasztó vonalak szaggatott, fekete színű egyenesekből álljon.

 

 

Szövegformázás

A szövegdobozok, címkék és táblázatok szövegei mostantól HTML-ként formázhatóak. A támogatott stílusok a <color>, <blackcolor>, <size>, vastag <b>, dőlt <i> és sok egyéb.

 

"Placeholder"-ek

Szövegtömbökhöz és táblázatokhoz új placeholderek érhetőek el. Használatukkal lehetséges a <VAR.COMMENT> és <VAR.ORIGIN> segítségével megjegyzések és a fájl származásának beágyazása szövegtömbökbe és táblázatokba, továbbá tartalmuk automatikusa frissül az adat linknek köszönhetően. Felhasználó által létrehozott tulajdonságok a <VAR.PROPS>("userpropname") paranccsal beágyazhatóak.

Mindemellett a meghatározott placeholderekkel rendelkező widgetek felugró menüje több funkcióval bővült:

Új widget: SpinEdit

Az új SpinEdit widget lehetővé teszi, hogy a numerikus változó értékét növeljük vagy csökkentsük "fel" és "le" gombok segítségével. Egy szemléletes felhasználása a funkciónak például, ha mérések sorszámát rendeljük hozzá a widgethez és a gombok segítségével végiglépegetünk a méréseken, vagy egy rendspektrum rendjein lépegethetünk végig, esetleg határértékek növelhetőek vagy csökkenthetőek valamely számításhoz.

 

Új widgetek "Timespan" és "NumericRance"

Az új "Timespan" időtartamok, míg a "NumericRance" értéktartományok megadására szolgál görgetősávok segítségével. Ezeket a widgeteket használva megoldható, hogy a kiértékelést csak egy adott időtartományon végezze el a szoftver vagy csak azokat az eseményeket jelenítse meg, amelyek adott értéktartományon belül vannak.

 

 

További újdonságok a panel felületen

 • Szövegtömb változóinak összekötése szövegdobozzal, beviteli mezővel és táblázat celláival:
  Lehetségessé vált a szövegtömbök elemeinek hozzárendelése címkékhez, beviteli mezőkhöz és táblázatokhoz. A tömb minden eleme új sorba kerül, mindegyik elem hozzáférhető a tömbön beüli indexe segítségével.
 • A Drag & Drop technikával elhelyezhetőek a szövegtömbök a panel bármely üres felületén:
  Egy menü jelenik meg, amelyből kiválasztható a megfelelő widget (szövegdoboz, beviteli mező, adattábla) és automatikusan összekötődik a szövegtömbbel.
 • Táblázathoz hozzárendelhetőek a szövegtömbök elemei vagy egyéb adatsorok Drag & Drop technika segítségével:
  Amikor elmentünk egy egyszerű, rendezetlen adatsort vagy szövegtömböt megjelenik egy üzenet ami megkérdezi a felhasználót, hogy szeretné-e a változót kibontani. Ha igen, a változót szétosztja az adott oszlop rákövetkező sorai között.

Újdonságok a görbék megjelenítésében

Görbék megjelenítése és elrejtése egyetlen egérkattintással

Lehetségessé vált a görbeablakon feltüntetett adatsorok egyéni megjelenítése és elrejtése egyetlen egérkattintás segítségével. Ehhez az egeret a csatorna nevéhez kell mozgatni, ahol a szem ikonnal állítható a csatorna láthatósága. Egy másik lehetőség a csatornák láthatóságának állítására, ha az ablak bal felső sarkában mozgatjuk az egeret és az előugró menüt használjuk a beállításokhoz.

 

Görbeablakok érintőképernyős használatának kibővítése

A görbeablak érintőképernyővel történő használhatóságának további növelése érdekében az ablak egyes mezőit megnyomva események triggerelhetőek. Például a felső vagy alsó részére rányomva mozgatható a göbe Y tengely mentén, míg a jobb és bal margókra rányomva X tengely mentén mozdul el.

 

Változások a szekvencia szerkesztőben

Kibővült az inicializáló lista szintaktikája

Az inicializáló listákkal a tisztán numerikus értékek mellett szövegek, konstansok (pl.: pi), matematikai kifejezések , függvények és változók is létrehozhatóak pl.: ZeroOneZero = sin([0,PI/2, PI]).

 

 

További újítások a szekvencia szerkesztőben

 • Több sor egyidejűleg kommenté alakítható (*...*).

 • A szövegekben nincs szükség többé az idézőjelek megjelenítéséhez ASCII kód használatára, hanem az idézőjel duplázásával megadhatóak. Pl:  Tx = "explorer.exe ""C:\Programme\Microsoft Office\MSAccess.EXE"""

 • Hogy a jövőben ne kelljen a hosszú kódsorokat korlátozni a szerkesztő sorvéghossza miatt, lehetségessé vált a kódsorok tördelése SHIFT+ENTER billentyűkombináció segítségével.

Új függvények

Differenciál egyenletek megoldása

A Basic Functions\Integration, Differentiation könyvtár egy új, Deq*(): függvénnyel egészült ki, amely lehetővé teszi differenciál egyenletek megoldását.

Új függvények

 • TxArraySort(): szövegtömb elemeinek rendezése.
 • TxArrayClean():kettős előfordulásokat, üres elemeket és egyéb bejegyzéseket töröl az adott szövegtömbből az adott mintának/kifejezésnek megfelelően.
 • TxArrayCombine(): szövegtömbök összevonására használható
 • TxArrayToChannel(): szövegtömböt numerikus adatsorrá konvertál
 • JoinEx(): továbbfejlesztett Join() függvény, amely 15 paraméter kezelésére alkalmas, az eredeti adat formátumát megtartja amikor az lehetséges.
 • CwUpdateEnable(): a CvUpdate() függvény utódja
 • Name?(): Lekérdezi egy adott változó nevét
 • TxToClipboard(): szöveget a vágólapra másol
 • SoundIntensityThirds(): hangintenzitás számítás miden harmadra vagy teljes hangintenzitás számítása

Létező függvények továbbfejlesztései

 • Tleng(), TComp(), Tlike() függvények és összehasonlító operátorok, mint "=" és "<>" használhatóakká válnak szövegtömbökre is,
 • Tleng() -1 eredményt ad ha a megadott paraméter nem szöveg vagy szövegtömb. A korábbi verziókban ez hibát adott és az adott szekvencia leállt.
 • FileLineRead(): elentősen felgyorsult, lehetségessé vált szövegtömbök beolvasása, a lekérdezések eredményértéke opcionális lett.
 • FileLineWrite(): Szövegtömb átvitele lehetségessé vált.
 • PnInsertItem(): Szövegtömb beszúrása lehetségessé vált.
 • SetDatFormat(): Min/Max paraméterek opcionálisak, ha nem definiáltak akkor a rendszer Scaling factor = 1 és Offset = 0 értékekkel számol.
 • TForm():Új formázási opciók érhetőek el: "x" és "b".
 • BitShift, BitGet, BitSet, BitAnd, BitOr, BitNot: javított teljesítmény 64 bit-en.
 • ClsOffRainflowInit3(): Új opció időtartam számításra HCM algoritmushoz.

Egyéb változások

Import/Export

Az imc FAMOS új verziójával lehetséges fájlok értelmezés nélküli importálására és exportálására BLOB (Binary Large Object) formátumba. Például a mért adat elmenthető mint BLOB.

 

Unicode UTF-16 szövegfájlok importálása

Lehetségessé vált UTF-8 és UTF-16 kódolású szövegfájlok importálása.

 

Version history

imc FAMOS 7.5

 • Sequence functions
  • Clear separation of transferred (input/output) data from the internal, implicitly local variables. This
   helps avoid common mistakes such as accidently changing an iteration index in the calling
   sequence
  • Declaring
  • Description
  • Library
  • Password mechanism
  • Drag&Drop
  • File extension ".sqf".
 • Import and export of imc FAMOS configurations
  • imc FAMOS global options, menu layouts
  • Favorites, data sources and Panel-templates
  • Data filters, pre-defined sequences and libraries
  • All kinds of templates for projects, curve configurations, sequences, reports, logos etc.
  • Import to or installation on the target system can even be executed via console command line ("xconfig -i PathToFamosCfgZip")
 • Functions
  • Video functions
   • VFOpen()
   • VFAppendPanelSnapshot()
   • VFAppendCwSnapshot()
   • VFAppendFrame()
   • VFAppendRGBData()
   • VFClose()
   • Video player:
  • Videoplayer
   • VpGetImages()
  • Variable/Properties
   • VerifyVar()
  • Exceptions and error handling
   • OnError()
   • ThrowError()
   • LogSetup()
   • LogTrace()
   • GetLastError()
 • Operating the editor
  • While holding down the CTRL-key, you can use Drag&Drop on a sub-sequence to move it from the Sequences tree diagram to "SEQU name" in the input window; with classic sequences, this saves the effort of typing the sub-sequence's name.
  • While holding down the CTRL-key, you can use Drag&Drop on a sub-sequence to move it from the Sequences tree diagram to the input window opens the call mask of the subsequence functions.
  • Copy/Paste for sub-sequences/sequence functions (in the context menu of the sequence tree diagram): This provides a quick way to generate variants of sub-sequences.
  • Supplemental Debugger option: "Always break on error". This allows the preset for OnError () to be overwritten.
  • Direct declaration of text boxes now possible
 • Curve window
  • Fills the area below a line in a graph
 • Marker-Order line
  • The curve window is now able to display order lines and hyperbola functions. For this purpose, the Marker-menu has been supplemented with the item Order line.
 • Picture as a variable
  • The data format has been supplemented with a "Colors-flag ". This enables the mathematics functions in FAMOS to interpret values as RGB values (for 4-Byte unsigned Integers) or grayscale (for 1-Byte unsigned Integer values).
 • Freely defined texts
  • The page "Text" of the Display dialog provides the ability to position any desired texts, e.g. for captions, headers and footers, or general comments. For this ASCII/EXCEL Import Assistent
 • ASCII/EXCEL Import Assistant
 • Datenformat
  • Colors-Flag
  • HDF5 and Matlab 7.3
Top