Kereső

Gyártói kalibráció

/

Az imc akkreditált/hitelesített kalibrációs laboratórium?

Az imc nem akkreditált kalibrálási laboratóriumként működik, de ennek ellenére szigorúan betartjuk az ISO 17025 követelményeit a saját minőségbiztosítási rendszerünk alapján. Az imc az DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban tanúsítvánnyal rendelkezik 1995 májusa óta.

Kizárólag az akkreditált laboratóriumokat lehet megbízni a TS16949/QS 9000 előírásai szerint?

A QS 9000, ISO/TS16949 szabványok előírásai és egyéb irányítási rendszerek akkreditációja az autóipar beszállítói által megbízott vizsgáló- és kalibráló laboratóriumokra vonatkozik. Az DIN EN ISO/IEC 17025 szabályozásával összhangban a kalibrálási eljárások akkreditációja (vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok kompetenciájára vonatkozó általános követelmények), például, a kompetencia kifejezésére szolgál, amire egy független harmadik fél által történő akkreditáció egy jól átlátható módszer.

Alternatívaként, a QS 9000 lehetővé teszi az ilyen beszállítók számára, hogy a gyártók tesztberendezéseire hagyatkozzanak kalibrálási célból. Azonban, ezek a gyártók nem feltétlenül kell, hogy akkreditáltak legyenek, mivel más módon is kifejezhetik kompetenciájukat, pl. saját nyilatkozattal, minőségbiztosítási egyezményekkel vagy auditokkal. Természetesen, a szabályozás (QS 9000) ezt egyértelműen meghatározza (QS 9000 3. kiadás, 4.10.6 Beszállítók laboratóriumainak követelményei).
Vegye figyelembe, hogy a hatályos DIN EN ISO/IEC 17025 szabvány nem követeli meg az akkreditációt vizsgáló- és kalibráló laboratóriumként.

Miért azonosan jó az imc kalibráció minősége, mint egy akkreditált vizsgálati laboratóriumé?

A DAR-4-EM-03, “Vizsgálatok nyomonkövethetőségének útmutatása”, 3. fejezete szerint:“Eszközök a vizsgálatok nyomonkövethetősége érdekében – Kompetencia igazolás – SI. mértékegységek mérési nyomonkövethetősége” (részlet):
...
Az EN ISO/IEC 17025 szabványban rögzített követelmények teljesítettnek tekinthetők az alábbiak szerint, ha
...
(3.1.3) a gyártó mérő- vagy vizsgáló berendezése kalibrálási- vagy vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik ami bizonyítja, hogy a kalibrálás és az SI mértékegységeknek megfelelő nyomonkövetés dokumentált nyomonkövethető referencia szabványok segítségével történik összhangban a 3.1.5 paragrafusban foglaltakkal és általánosan elfogadott módszereket használva, vagy egy kompetens kalibráló laboratórium igazolja a kalibrálást és SI mértékegységeknek megfelelő nyomonkövetést;
...
(3.1.5) A vizsgálati laboratóriumban történő kalibrálás általánosan elfogadott, speciális eljárásoknak megfelelően, egy külső kompetens kalibráló laboratórium vagy belső vizsgálati laboratórium által kalibrált referencia szabványok szerint zajlott;

A 3.1.3 és 3.1.5 pontok rendelkezései az imc tesztberendezés kezelőirendszere segítségével biztosított.

Csak imc által kalibrált imc mérőkészüléket használhatok? Én magam is kalibrálhatok egy imc mérőkészüléket? Ki kalibrálhat imc mérőkészülékeket?

Természetesen, a kalibrálással megbízhat bármilyen akkreditált kalibráló laboratóriumot. Néhány berendezés használója maga is kalibrálhatja a mérőcsatornákat saját kalibráló laboratóriuma segítségével, vagy adott esetben, a teljes mérőlánc kalibrálására is sor kerülhet az egyes mérések előtt. Ilyen esetekben javasolt a mérési rendszer karbantartási ellenőrzése minden 24 – 60 hónapban, a modelltől és az alkalmazástól függően. Örömmel segítünk Önnek vizsgálati tervei megvalósításában.

Az imc mérőkészülékek módosítása és teljes funkció vizsgálata jelenleg csak az imc-nél végezhető.

Az imc együttműködik akkreditált kalibráló laboratóriumokkal? Melyik akkreditált kalibráló laboratóriumot javasolná az imc?

Az imc által alkalmazott referencia berendezés rendszeresen kalibrált, és szükség esetén - az eszköznyomonkövetési rendszerünknek megfelelően - az akkreditált kalibráló laboratórium által korrigált.

Ügyfeleink közül sokan bíznak meg akkreditált kalibráló laboratóriumokat a tesztberendezéseik ellenőrzésével. Ezek, cserébe, minket bíznak meg, kompetens gyártókként, valamennyi szerviz munkálat elvégzésével, amely a kalibrációs tevékenységeken túlmutat, mint például, módosítás, teljes funkció vizsgálat, rendszerkarbantartás, javítási munkálatok, bérelt készülékek, stb. Így hosszú évek óta szoros, együttműködő munkakapcsolattal rendelkezünk a kalibrálást végző szolgáltatókkal. Mivel az akkreditált kalibráló laboratóriumok kompetenciáját független felülvizsgálók ellenőrzik rendszeresen, nem ajánlhatunk egyetlen konkrét laboratóriumot sem.

Hol vehetek felszerelést a kalibráláshoz vagy a módosításhoz?

Örömmel kínálunk az Ön számára megfelelő kiegészítőket: a kalibrálás készülék-specifikus csatlakozó terminálokat igényel; például sablon protokollokat és ellenőrzési tervet. Örömmel segítünk Önnek az ellenőrzési terv és a személyzete képzési programjának összeállításában.

Azonban, a gyártó specifikációja értelmében a módosításhoz/ teljes vizsgálathoz szükséges felszerelések beszerzése, és az ahhoz kapcsolódó “know-how” csak akkor gazdaságos, ha nagyon sok (> 100) azonos rendszert kell vizsgálnia rendszeresen, vagy ha nagyon magasak a logisztikai költségei a szállítási költségek miatt. A tipikus szerviz tevékenység (javítás, rendszerkarbantartás, frissítés, újramodellezés), azonban még így is csak az imc által lehetséges.

Hitelesítés (gyártók kalibrálási tanúsítványa): Az alapcsomagban miért nincsenek a csatorna által meghatározott mérési értékek?

Általában, az DIN EN ISO 9001 szabvány értelmében az imc-től származó egy készülékre vonatkozó gyártói kalibrálási tanúsítvány megfelel az ügyfélnek. A kalibrációs folyamat magába foglalja a kapott adatok szerinti kalibrálást (aktuális értékek meghatározása; a tulajdonos értesítést kap az tűrési értékeken túlmutató eltérésekről), egy teljes funkció vizsgálat, kiegyensúlyozás, és kalibrálás. A tulajdonos kap egy gyártói kalibrálási tanúsítványt a mérési értékek nélkül.
A gyártói kalibrálási tanúsítvány igazolja, a kalibrálás érvényességét a felsorolt szériaszámokkal kapcsolatban (a tesztobjektum beazonosítása); a rendszer és a mérési modul szériaszáma egyértelműen korrelál a jelentésekkel és a mért értékekkel; a jelentés fájl fejlécei jelzik az alkalmazott tesztberendezést az imc berendezés azonosító (ID) számával együtt.

Ha bármilyen szerviz szolgáltatás kapcsán berendezések érkeznek a létesítményünkbe, például ellenőrzés, karbantartás vagy javítás, mindig készítünk szervizjelentést az elvégzett munkákról.

Mit jelent az új készülékhez mellékelt kalibrálási tanúsítvány?

Alapvetően, minden mérőkészülékhez mellékelünk egy gyártói kalibrálási tanúsítványt, készülék modulok listájával és szériaszámával együtt. Ez a tanúsítvány gyakorlatilag egy nyilatkozat, mely szerint elvégeztük a nemzeti szabványoknak megfelelő nyomonkövethető kalibrálást. A kalibrálási jelentés a mérési eredményekkel automatikusan archiválásra kerül és opcionálisan hozzáférhető (10 évig az archiválást követően). A jelentés fejléce jelzi az alkalmazott tesztberendezést és a vonatkozó belső imc azonosító (ID) számát. Továbbá, a tesztberendezés irányítási rendszerünk megfelel az ISO 9001:2008 szabvány nyomonkövethetőségi előírásainak.

Néha az imc biztosít vizsgálati tanúsítványt, de nem ad kalibrálási tanúsítványt; mi a különbség?

A teljesen digitális modulok esetében (pl., DI, DO, ENC, INC, busDAQ ...) vagy a vizsgálati berendezés szervizelését követően, amelyhez kalibrálást nem rendeltek, a funkció vizsgálat elvégzését egy vizsgálati tanúsítvány kiadásával igazoljuk. Ez egy választható kiegészítő szolgáltatás, amelyet az imc kínál.
Ez ebben a folyamatban generált mérési értékek általában nem kerülnek archiválásra, de extra költségek rögzíthetők; azonban, a mérési értékek visszamenőleges rögzítésére nincs lehetőség.

A kézikönyv szerint az erősítő bizonytalansága <0.05%-a „ a kijelzőn leolvasható értéknek"; ez valóban az „erősítési tartomány” értékét jelenti ?

< 0.05%-a a kijelzőn leolvasható értéknek ebben az esetben a korrekt megjelenítése a kapott hibának; ez a kijelzett értékre utal, nem a bementi tartomány végértékére.

Ez azt jelenti, hogy az abszolút hiba kisebb a kisebb értékek esetében, és a nagyobb a nagyobb értékek esetében (erősítési hiba).

Az offset hiba bementi tartomány végértékére %-ban van meghatározva. A teljes hiba tartalmazza, egyebek között, az offset- és erősítési hibákat.

Néha az "értelmezési " kérdéseket vet fel az auditok folyamán a kalibrálási tanúsítványon szereplő kibocsátási napra és a kalibrálás dátumára vonatkozó nyilatkozat. Mivel magyarázható mindez?

A kalibrálási tanúsítványon a lábjegyzetben található egy magyarázat 2006/09 óta:

Kibocsátás dátuma:
A kalibrálási tanúsítvány kibocsátásának napja. Hacsak nem nyilatkoznak másképp, a kibocsátás dátuma egyben az imc által végzett utolsó kalibrálás dátuma is. A kalibrálási tanúsítvány (hivatalos) másodpéldánya is eszerint jelöli.

Utolsó kalibrálás napja:
Ha a kibocsátás dátuma eltér az utolsó kalibrálás dátumától, akkor ezt a dátumot a kalibrálási tanúsítvány így jelöli.
Műszaki okokból, a mérési rendszerek jelentése bizonyos körülmények között többszörös jelentést tartalmazhat az érintett kalibráció különböző dátumairól. Az utolsó kalibrálás dátuma egyezik a mérési rendszerre vonatkozó utolsó kalibrálási jelentés kibocsátásának dátumával.

Az imc is végre tud hajtani DKD kalibrálást?

Mi nem tudjuk biztosítani az általunk szállított mérőkészülékek DKD kalibrálását. Azonban, kérésre tudunk alkalmazni olyan kalibrálókat amelyek DKD kalibrálási tanúsítványt nyújtanak. Természetesen, az ilyen jellegű igényeket a rendelés leadásakor jelezni kell. A kalibrálási eljárás megtervezésekor, például a DKD-ben meghatározott folyamatokat figyelembe vesszük.

Kérdés: Kalibrálási jelentés „sikertelen” minősítéssel?

A “bementi kalibrálás” „sikertelen"-nek minősül, ha egy csatorna meghaladja a határértéket. A “ bementi kalibrálás” a módosítás előtti aktuális állapotot írja le. Ezt követően valamennyi bementi csatorna módosításra kerül és a “kimeneti kalibrálás” révén kerül ellenőrzésre. A kimeneti kalibráláson nem szerepelhet „sikertelen” minősítés, mert az a módosítás utáni aktuális állapotot írja le.

A kalibrálás folyamán egy csatorna tűrésértékei sokkal érzékenyebb értékekre vannak meghatározva, mint a műszaki adatlapon szereplő tűrésértékek.

Top