GYIK: Szolgáltatások és kalibráció

/

Hogyan végez az imc helyszíni szervízt?

1 - 2 technikussal és 2 - 3 kalibráló állomással érkezünk. Szükségünk van helyben egy légkondicionált helyiségre (ajtók és folyosók > 1.20 m) és körülbelül 2 x 3 m munkaterülettel minden kalibráló állomás számára.

Egy második munkaállomás esetén, párhuzamosan a funkcióvizsgálattal, firmware frissítéseket hajtunk végre és egyéb leegyeztetett tevékenységeket, amelyekre szükség lehet.

A kalibrálási tanúsítványokat és a mérési jelentéseket pdf formátumban biztosítjuk. Amennyiben nyomtatott példányt igényel, azt a munkálatok befejezését követően biztosítjuk.

Az árajánlat elkészítéséhez szükségünk van a következő információkra:

 • Készülék és minden egyes mérőkártya vagy modul sorozatszáma
 • Helyi kontakt
 • Az Ön által preferált dátum (a személyzet tervezése érdekében, 4 hét átfutási időre van szükségünk)
 • Milyen szolgáltatásokra van szükség? (kalibrálás, módosítás, rendszer vizsgálat, karbantartás, szoftverfrissítés, stb.)?
 • Mikor történik a munkavégzés? Reggeli vagy délutáni műszakban, szombati munkavégzés lehetséges-e?
Mindig szükséges a tesztállomás teljes mérési láncának kalibrálása?

Magasabb szintű szabványoknak megfelelő berendezés használatával történő mérő-berendezési egység kalibrálásának folyamata, amelynek a kalibrálása ily módon a magasabb szintű szabványoknak megfelelő berendezés használatával történik, kalibrálási láncnak nevezzük.

Ennek a kalibrálási láncnak az a célja, hogy a mérési berendezés pontosságát egy nemzeti szabványú referencia berendezéshez igazítsa. Ez határozza meg a kalibrálás hierarchiáját.

Alapvetően, minden egyes alkatrész kalibrálható, és ilyen módon meghatározható a teljes tesztállomás mérési láncának bizonytalansága; bár vannak erre a célra technikák a matematikában is.

Akár az egész mérési lánc kalibrálható az érzékelő jel, kalibráló jelre cserélésével.

Ha a tesztállomás egy vagy több alkatrészének mérési bizonytalansága a tesztállomás mérési láncában ismeretlen, az érzékelő kalibrálási lánca megszakad; ebben az esetben, nem lehetséges mérési eredmények pontosságáról megbízható módon nyilatkozni.

Képes az imc a teljes tesztállomás mérési láncának kalibrálására?

Önnel és az Ön telephelyén tevékenykedő kalibrálás szolgáltatóval együttműködve, akár az egész tesztállomás mérési láncának kalibrálását el tudjuk végezni. Az imc által biztosított tesztállomásokhoz, az offset helyi módosítására vonatkozó módszerek vagy a jelleggörbék korrekciója általában előre rendezett.

Az imc mérőkészülékek fenntartása, javítása és rendszer karbantartása, azonban, hatékonyabban ellátható az imc telephelyén. Ebből az okból, javasoljuk ügyfeleink számára, hogy készítsenek tervezetet tesztállomásuk fenntartásáról és kalibrálásáról. A tervezet elkészítésekor kérjük, vegye figyelembe a felmerülő esetleges költségeket is, például a hiba okozta kiesési idő miatti költségek, vagy a cserealkatrészek beszerzésének, tartalékon tartásának költségei. Örömmel állunk rendelkezésére, akár aktív részvétellel, akár tanácsadással.

Nem tudom uninstallálni a készülékemet szállítás céljából: mit tegyek?

Vegye fel a kapcsolatot Hotline-unkkal, találunk megoldást!

Tudunk bérleti lehetőséget kínálni, köztes megoldásként, például, vagy kihasználhatjuk az Ön által tervezett állásidőt, például a vállalat leállási vagy karbantartási periódusát, a szervizmunkálatok elvégzésére, beleértve a korrekciókat, rendszerkarbantartást és fenntartást. Emellett a szerviz munkákat expressz verzióban is tudjuk teljesíteni.

Örömmel segítünk Önnek saját körülményeire szabott optimális vizsgálati tervei kidolgozásában.

A mobil mérőkészülékem különböző érzékelőkkel és kábelcsatlakozókkal működik; mit jelent ez a kalibrálás szempontjából?

A gyártó specifikációival összhangban, a funkció vizsgálatokat és kalibrálást az imc terminál csatlakozókkal végezzük. Emellett, a Rendszer Vizsgálat keretén belül egy átfogó funkció vizsgálatot végzünk, minden ügyfél számára elérhető speciális csatlakozással, valamint igény esetén, ha az ügyfél biztosítja a megfelelő csatlakozókat, valamennyi érintett csatlakozó típussal teljes körű kalibrálást végzünk. Bizonyos körülmények között, a mérési bizonytalalnság megváltozhat adott kábel és érzékelő típusok használata esetén, ezért azok nem használhatóak a műszer kalibrálása során.

Ennek tükrében, mérlegelnie kell, hogy a mérési céljai milyen tűrést tolerálnak.

Mit jelent a kalibráció?

A kalibráláskor, a kimeneti mennyiség mért értéke és az annak megfelelő bementi mennyiség mért értéke közötti kapcsolat kerül meghatározásra speciális körülmények között. Egyszerűbben fogalmazva: ugyanazon egységű referenciával történő összehasonlítás, ami a méréstechnikában a mérőkészülékből érkező mérési eltéréseket határozza meg. A kalibrálás nem von műszaki beavatkozást maga után – mint például módosítást – a mérőkészülékben. Egy referencia mérő berendezést használva, a kalibráció meghatározza a jelzett mért érték és a helyes érték közötti eltérést.

A kalibráció azért szükséges, hogy a használt mérőkészülék biztosíthassa a mért mennyiségre vonatkozó nemzetközileg elfogadott szabvány szerint ismert vagy dokumentált arányú értékeket. A cél az, hogy amikor az azonos mennyiségre vonatkozó méréseket különböző felek végzik el, pl. ügyfél és beszállító, összehasonlítható eredmények születhessenek. Ennek előfeltétele a minden méréssel együtt járó mérési bizonytalanság ismerete.

A kalibráció segítségével olyan ismeretekre tehetünk szert, amelyek alapján az adott műszer mérésre vonatkozó toleranciái jobban érthetőek.

Mit jelent a korrekció?

A korrekció a mérőkészülék módosításának folyamatára utal az ismert szisztematikus mérési eltérések kompenzálása érdekében. A kalibrálással ellentétben a korrekció a maradandó hatás elérése érdekében manódosítást jelent a műszeren. Vegye figyelembe, hogy ezzel minden korábbi kalibrálást és a nyomon követhetőség elavul! Többé már nincs lehetőség a készülék mérési tulajdonságaiban történt változások rekonstruálására..

Mi a jogilag biztonságos kalibrálási lánc?

Magasabb szintű szabványoknak megfelelő berendezés használatával történő mérő-berendezési egység kalibrálásának folyamata, amelynek a kalibrálása ilyen módon a magasabb szintű szabványoknak megfelelő berendezés használatával történik, kalibrálási láncnak nevezzük.

A kalibrálás lánc célja hogy egy berendezés kalibrálását a nemzeti szabványokhoz igazítsa.

Milyen gyakran van szükség kalibrálásra?

Ahhoz, hogy hosszútávon megfelelő mérési eredményeket kapjunk, az alkalmazott vizsgálati berendezéseket rendszeresen ellenőrizni, és szüksége esetén kalibrálni kell. Az ilyen kalibrálási tevékenységek között eltelt időt, kalibrálási időköznek nevezzük. Gyakran kapunk kérdéseket a mérő- és vizsgálati berendezések szükséges kalibrálási időközéről.

Azonban, nincs egyértelmű válasz erre a kérdésre, mivel a készülék kalibrációs állapota dinamikus és a következő tényezőktől függ, csak hogy néhányat említsünk: a bementi mennyiség és a megengedett tűrés, a berendezés elhasználódása, a korábbi kalibrálási folyamat stabilitása, a kívánt mérés pontosság és végül, de nem utolsó sorban a vállalat minőségbiztosítási irányelvei.

Alapvetően a kalibrálás kizárólag a végrehajtása időpontjában érvényes. Az újrakalibrálással kapcsolatos határidők meghatározása a berendezés használójának felelőssége. Szabályszerűségként elmondható, hogy a kalibrálási időközt a kockázatok és a költségek kiegyensúlyozásának optimalizálásával célszerű meghatározni.

Ez annyit jelent, hogy a kalibrálási időköz meghatározása és ellenőrzése végeredményben a felhasználó saját felelőssége. Javaslatunk szerint ez az időszak 1-től 3 évig terjed. Annak érdekében, hogy segítsük az ügyfeleinket a kalibrálási időköz meghatározásában, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre konzultáció céljából. Szabvány leírásainkban rendszerint 1 éves időközt javaslunk.

Mit foglal magába a mérőberendezés nyomon követése?

A tesztberendezést kezelő rendszer célja a termékek és folyamatok mérési minőségének biztosítása. Ezt illetően, két főbb szempontot kell szemelőtt tartani:

 1. A mérési folyamatok minősége, pl: milyen jól sikerült a mérések teljesítése
 2. 2.) A tesztberendezés minősége, pl: mennyire felel meg a tesztberendezés a mérési feladatra.

A tesztberendezés minőségének biztosítása érdekében a következő feltételeknek kell teljesülnie:

 • A tesztberendezés egyértelműen van megjelölve
 • A berendezés teljesítményére vonatkozó követelmények rögzítésre kerültek
 • A tesztberendezést rendszeres ellenőrzik, hogy megfelel-e a meghatározott követelményeknek, pl.: rendszeresen van-e kalibrálva (és szükség esetén korrigálva), (lásd kalibrálási időköz)
 • A kalibrálásra használt tesztberendezés megfelel a nemzeti és nemzetközi szabványoknak (vagy ha nincsenek alkalmazható szabványok, a dokumentált kalibrációs követelményeknek)
 • A tesztberendezés kezelése olyan módon történik, ami nem veszélyezteti annak funkcionális tulajdonságait.

Ahhoz, hogy ezeknek a követelményeknek megfeleljen, a tesztberendezésnek olyan kezelő rendszere kell, hogy legyen, amely a vállalat egyéb céljainak is megfelel.
A vállalatoknak minden szükséges mérésre vonatkozóan kell tesztberendezésekkel rendelkezniük, pl: minden jelentős fizikai mértékegységre. Ennek érdekében, szükséges a vállalat számára rendelkezésre álló valamennyi tesztberendezéssel kapcsolatos áttekinthetőség.
A mérések korrekt teljesítése az alkalmazott tesztberendezés megfelelő kalibrálásától függ.

Tényleg fontos a mérőkészülék nyomonkövetése?

A műszerek kezelése és nyomonkövetése a következő célokat szolgálja:

 • A mérőkészülék karbantartásának biztosítása
 • A termékek és folyamatok követelményeinek megfelelő tesztberendezés használata az adott vizsgálatokhoz
 • A tesztberendezéstől elvárt pontosság biztosítása (beleértve a referencia berendezéseket)
 • Magasabb szintű kalibrálási szabványoknak való megfelelés biztosítása
 • A helytelen mérési eredményekből fakadó fogyasztói panaszok elkerülése
 • A funkcionális termékek elutasításának elkerülése, vagy hibás termékek elfogadása további -feldolgozásra vagy szállításra
 • Bizonyíték a fogyasztók és a tanúsítást végző szervek felé arról, hogy a tesztberendezések megfigyelő rendszere megfelel a követelményeknek
 • Áttekinthető rendszer melyben minden rendelkezésre álló vagy használatban lévő tesztberendezés szerepel
 • A munkavállalók tudatosságának növelése a végrehajtandó vizsgálatokra és a berendezés kezelésére vonatkozóan.
Összefoglalás

Az autógyártók és a beszállítóik különösen megkövetelik, hogy a kalibrációs szolgáltatást nyújtók akkreditáltak legyenek az ISO 17025 szabványnak megfelelően.

A legfontosabb azonban a szolgáltatók szakértelméről való megbizonyosodás: az akkreditált laboratóriumok eredményeivel független felügyelők igazolják a hozzáértést.
Az imc nem akkreditált kalibrációs szolgáltató. Ennek ellenére, rendelkezünk azokkal a képességekkel, amelyek a TS16949 / QS 9000 előírásai alapján nem vonatkoznak ránk.

Az imc az ISO 9001 előírásaival összhangban a nemzeti szabványoknak megfelelő berendezésekkel végzi a kalibrálást. A szolgáltatásunk azonos egy gyártó kalibrálási tanúsítványával.

Az opcionális kalibrálás jelentés, amely a mért értékek feljegyzéseit tartalmazza, megfelel az ISO 17025 előírásainak.

Az DIN EN ISO 9001 kizárólag egy nyilatkozatot igényel (gyártó kalibrálási tanúsítványa) a nemzeti szabványoknak megfelelően alkalmazott referencia berendezés nyomonkövethetőségével kapcsolatban.

Alapértelmezés szerint, költségmegtakarítás céljából biztosítjuk ügyfeleinknek az alacsony költségeket (extra díjazásért opcionális "Protokollos tanúsítvány az ISO 17025 értelmében"). A berendezés nyomon követhetősége, mérési értékek archiválása stb. az ISO 9001:2008 értelmében, és rendszeresen TÜV ellenőrzés a TÜV Cert Rheinland GmbH által.

Minden kalibrálási jelentés, a mérési értékek jelentésével együtt automatikusan archiválásra kerül az imc rendszerében és opcionálisan később is elérhető (az archiválástól számított max. 10 évig).

Milyen szabványok szerint kalibráljuk a berendezéseinket?

Jelenleg, az imc korrekciós és a kalibrálási művelete része a teljes gyártási folyamatnak vagy egy külön szolgáltatás; ami annyit jelent, hogy nincs különálló vizsgáló laboratóriumunk, inkább csak amolyan, korrekciós és megfigyelő állomásaink. A folyamatok és a vizsgálati utasításokra és vizsgálattervezésre vonatkozó protokollban vannak rögzítve, az Integrált Menedzsment Rendszerünk elemeként. Valamennyi folyamat az imc által kidolgozott eljárás./p>

Minden kalibrációs és korrekciós folyamat melyet az imc típus tesztelés folyamán használunk, széria megfigyelésére lett kidolgozva, validálva és optimalizálva a legnagyobb pontosság elérését tűzve ki célul, a gazdaságoság keretein belül. Ebben a kontextusban, a mért értékek jelentése egyben egy tanúsítvány és vizsgálati terv (gyártói specifikáció) is. Ezek alapján, könnyű a ügyfél-specifikus vizsgálati tervek kifejlesztése; az imc örömmel nyújt segítséget ennek kidolgozásában.

Az merőerősítől tervezésével egyidőben a korrekciós és a kalibrálási folyamatokat is kifejlesztésre kerülnek, melyeket a típus vizsgálatok eredményei erősítenek meg. A folyamat egyik része a különböző paraméterek módosítása az alkatrészek tulajdonságaitól és az üzemi hőmérséklettől való függésüknek szerint; további paraméterek, mint például a kiválasztott mintavételi sebesség, vagy a kiválasztott szűrés nem befolyásolja a mérés pontosságát a tervezési célok szerint.

A jóváhagyó vizsgálatok szériagyártásra és szervizelésre vonatkozó folyamatokat foglalnak magukba, amely tükrözi a vizsgálatok pontosságának, a szabványoknak való megfelelésnek és a gazdaságosságnak az optimális egyensúlyát.

A „Kalibrálás” típus tesztben, többek között az alábbi szabványokat vesszük figyelembe:
A VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 szabványok sorozata: Elektromos mennyiségekre vonatkozó mérőberendezések kalibrálásával kapcsolatos alapvető kalibrálási eljárásokat ír le.

DKD 2622 Blatt 5 funkció generátorok kalibrálását írja le
DKD 2622 Blatt 11: Kalibrálási útmutató színkép analizálók számára
DKD 2622 Blatt 20: DC feszültségmérő erősítők kalibrálásának leírása

További szabványok és útmutatók:

DKD-R 5-5 Szabályozza a hőmérsékletjelző készülékek kalibrálását
DKD-R 6-1 Szabályozza a nyomásmérő modulok kalibrálását

Áramellátás minősége, feszültség minősége: EN 50160 és DIN 61000-4-30

Az imc akkreditált/hitelesített kalibrációs laboratórium?

Az imc nem akkreditált kalibrálási laboratóriumként működik, de ennek ellenére szigorúan betartjuk az ISO 17025 követelményeit a saját minőségbiztosítási rendszerünk alapján. Az imc az DIN EN ISO 9001 szabvánnyal összhangban tanúsítvánnyal rendelkezik 1995 májusa óta.

Tartalmaz a kalibrálás korrekciót/kiegyensúlyozást?

 

Igen. Az imc által történő kalibrálás magába foglalja a kapott adatok alapján történő kalibrálást (aktuális értékek, a tűrés értékeken túlmutató eltérések meghatározása), rövid funkció ellenőrzést, és a korrekciót és a végső kalibrálást.

Ön kap egy mérési értékek nélküli kalibrálási tanúsítványt a gyártótól (laborjelentések opcionálisan elérhetők).

Az imc rendszer ellenőrzés a gyártó szemszögéből teljes funkcionális ellenőrzést foglal magába, amely képes feltárni bizonyos látens hibákat. Ügyfélként, Ön kap egy szervíz jelentést.

Kérésre, a “csak kalibrálás” szolgáltatás (módosítás, funkciótesztelés nélkül) vagy csak funkció vizsgálat is elérhető (rendszerellenőrzés). 2005 óta, a következő egységeket foglaltunk bele az árlistánkba:

 • Kalibrálás (tartalmazza: kapott adatok alapján történő kalibrálás, gyártó kalibrálási tanúsítványa az ISO 9001-el összhangban)
 • Korrekció (tartalmazza: kapott adatok alapján történő kalibrálás, módosítás, gyártó kalibrálási tanúsítványa az ISO 9001-el összhangban)
 • Rendszerellenőrzés (tartalmazza: rendszerellenőrzés, funkció ellenőrzés, szolgáltatási jelentés)

Az imc kalibrálási csomag, amit javaslunk, és amelyet az ügyfeleink jóváhagytak: a Korrekció és a Rendszer ellenőrzés kombinációja.

Kizárólag az akkreditált laboratóriumokat lehet megbízni a TS16949/QS 9000 előírásai szerint?

A QS 9000, ISO/TS16949 szabványok előírásai és egyéb irányítási rendszerek akkreditációja az autóipar beszállítói által megbízott vizsgáló- és kalibráló laboratóriumokra vonatkozik. Az DIN EN ISO/IEC 17025 szabályozásával összhangban a kalibrálási eljárások akkreditációja (vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok kompetenciájára vonatkozó általános követelmények), például, a kompetencia kifejezésére szolgál, amire egy független harmadik fél által történő akkreditáció egy jól átlátható módszer.

Alternatívaként, a QS 9000 lehetővé teszi az ilyen beszállítók számára, hogy a gyártók tesztberendezéseire hagyatkozzanak kalibrálási célból. Azonban, ezek a gyártók nem feltétlenül kell, hogy akkreditáltak legyenek, mivel más módon is kifejezhetik kompetenciájukat, pl. saját nyilatkozattal, minőségbiztosítási egyezményekkel vagy auditokkal. Természetesen, a szabályozás (QS 9000) ezt egyértelműen meghatározza (QS 9000 3. kiadás, 4.10.6 Beszállítók laboratóriumainak követelményei).
Vegye figyelembe, hogy a hatályos DIN EN ISO/IEC 17025 szabvány nem követeli meg az akkreditációt vizsgáló- és kalibráló laboratóriumként.

Csak az egyéni csatornák kalibrálhatók?

Kérésre, az ügyfél vizsgálati terve szerint csak az egyéni csatornákat kalibráljuk..

Az imc DEVICES vagy imc CANSAS felhasználói felületek lehetővé teszik az offset korrekcióját vagy a speciális jellemzők számításának mentését bizonyos alkalmazásokban történő későbbi alkalmazásuk céljából. Ezt a lehetőséget, például, saját tesztállomás alkalmazásainkban is használjuk.

Az egyéni csatornák korrekciója a korrekciós értékek modultárba történő végleges rögzítésével általában vagy nem lehetséges, vagy nagyon költséges, ezért kizárólag teljes rendszerek vagy modulok, mint egységek, korrigálhatóak.

Továbbá, érdemes megemlíteni a komplex mérőrendszerekre vonatkozó a kifinomult tesztberendezés adminisztrációját, amelyben csak az egyéni funkciók kerülnek módosításra vagy kalibrálásra.

Amennyiben bármilyen speciális kérése van, bátran mondja el nekünk a forródrótunkon keresztül.

Miért azonosan jó az imc kalibráció minősége, mint egy akkreditált vizsgálati laboratóriumé?

A DAR-4-EM-03, “Vizsgálatok nyomonkövethetőségének útmutatása”, 3. fejezete szerint:“Eszközök a vizsgálatok nyomonkövethetősége érdekében – Kompetencia igazolás – SI. mértékegységek mérési nyomonkövethetősége” (részlet):
...
Az EN ISO/IEC 17025 szabványban rögzített követelmények teljesítettnek tekinthetők az alábbiak szerint, ha
...
(3.1.3) a gyártó mérő- vagy vizsgáló berendezése kalibrálási- vagy vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik ami bizonyítja, hogy a kalibrálás és az SI mértékegységeknek megfelelő nyomonkövetés dokumentált nyomonkövethető referencia szabványok segítségével történik összhangban a 3.1.5 paragrafusban foglaltakkal és általánosan elfogadott módszereket használva, vagy egy kompetens kalibráló laboratórium igazolja a kalibrálást és SI mértékegységeknek megfelelő nyomonkövetést;
...
(3.1.5) A vizsgálati laboratóriumban történő kalibrálás általánosan elfogadott, speciális eljárásoknak megfelelően, egy külső kompetens kalibráló laboratórium vagy belső vizsgálati laboratórium által kalibrált referencia szabványok szerint zajlott;

A 3.1.3 és 3.1.5 pontok rendelkezései az imc tesztberendezés kezelőirendszere segítségével biztosított.

Csak imc által kalibrált imc mérőkészüléket használhatok? Én magam is kalibrálhatok egy imc mérőkészüléket? Ki kalibrálhat imc mérőkészülékeket?

Természetesen, a kalibrálással megbízhat bármilyen akkreditált kalibráló laboratóriumot. Néhány berendezés használója maga is kalibrálhatja a mérőcsatornákat saját kalibráló laboratóriuma segítségével, vagy adott esetben, a teljes mérőlánc kalibrálására is sor kerülhet az egyes mérések előtt. Ilyen esetekben javasolt a mérési rendszer karbantartási ellenőrzése minden 24 – 60 hónapban, a modelltől és az alkalmazástól függően. Örömmel segítünk Önnek vizsgálati tervei megvalósításában.

Az imc mérőkészülékek módosítása és teljes funkció vizsgálata jelenleg csak az imc-nél végezhető.

Minden esetben sor kerül funkció vizsgálatra?

A legjobb funkció vizsgálat az imc által javasolt rendszervizsgálat:

A teljes készülék funkció vizsgálatára sor kerül (pl., digitális bemenet/kimenet, áramellátás, analóg kimenetek, az eszközkonfiguráció függvényében).

Továbbá, minden egyes készülék egy egyéni végső ellenőrzésen esik át (funkció vizsgálat és az egyéb kalibrálást használó egyéni csatornák mérési elemzése); ez a végső ellenőrzés ügyfél specifikus vagy eszköz specifikus előfeltételeket és feltételeket figyelembe véve is elvégezhető (például, speciális MIC-csatornák jellemzői ezen a szakaszon ellenőrizhetők). A végső vizsgálat az imc-n belül dokumentálható; az ügyfél jelentést kap a szervizről.

Az imc együttműködik akkreditált kalibráló laboratóriumokkal? Melyik akkreditált kalibráló laboratóriumot javasolná az imc?

Az imc által alkalmazott referencia berendezés rendszeresen kalibrált, és szükség esetén - az eszköznyomonkövetési rendszerünknek megfelelően - az akkreditált kalibráló laboratórium által korrigált.

Ügyfeleink közül sokan bíznak meg akkreditált kalibráló laboratóriumokat a tesztberendezéseik ellenőrzésével. Ezek, cserébe, minket bíznak meg, kompetens gyártókként, valamennyi szerviz munkálat elvégzésével, amely a kalibrációs tevékenységeken túlmutat, mint például, módosítás, teljes funkció vizsgálat, rendszerkarbantartás, javítási munkálatok, bérelt készülékek, stb. Így hosszú évek óta szoros, együttműködő munkakapcsolattal rendelkezünk a kalibrálást végző szolgáltatókkal. Mivel az akkreditált kalibráló laboratóriumok kompetenciáját független felülvizsgálók ellenőrzik rendszeresen, nem ajánlhatunk egyetlen konkrét laboratóriumot sem.

Miért kell rendszerellenőrzést végezni minden javítási vagy kalibrálási eljárás esetén?

A készülék teljesen kivizsgált állapotban kerül vissza a felhasználóhoz (és szükség esetén, kijavítva)!

Az imc Rendszer Ellenőrzés a legjobb és legmegbízhatóbb 100%-os funkció vizsgálat, ami képes a látens hibák kiszűrésére is.

A javítási munkálatok során korrekciókra gyakran szükség van egy feltárt hiba, vagy egy kicserélt alkatrész miatt.

Példa: a tápegység a jelentés szerint elromlott
Hiba profil: Hibás bemeneti csatornák túlterhelik a tápegységet.
Plusz: DAC (analóg kimenet) 2 csatorna hibás.

Hol vehetek felszerelést a kalibráláshoz vagy a módosításhoz?

Örömmel kínálunk az Ön számára megfelelő kiegészítőket: a kalibrálás készülék-specifikus csatlakozó terminálokat igényel; például sablon protokollokat és ellenőrzési tervet. Örömmel segítünk Önnek az ellenőrzési terv és a személyzete képzési programjának összeállításában.

Azonban, a gyártó specifikációja értelmében a módosításhoz/ teljes vizsgálathoz szükséges felszerelések beszerzése, és az ahhoz kapcsolódó “know-how” csak akkor gazdaságos, ha nagyon sok (> 100) azonos rendszert kell vizsgálnia rendszeresen, vagy ha nagyon magasak a logisztikai költségei a szállítási költségek miatt. A tipikus szerviz tevékenység (javítás, rendszerkarbantartás, frissítés, újramodellezés), azonban még így is csak az imc által lehetséges.

Miért tart egy imc kalibrálás olyan sokáig?

Általában, az imc kalibrálásra/korrigálásra vonatkozó eljárási ideje, vagy Rendszer Ellenőrzés 7-10 munkanapot vesz igénybe, az ellenőrzés nagy precizitása és a bemelegítési szakaszok miatt. Ráadásul, a papírmunka elvégzése, szállítása, előre ki nem számítható javítási munkálatokból fakadó konzultáció, stb. mind időbe telik. Az állásidő elkerülése érdekében, fontos a szervizre vonatkozó egyeztetések egyértelmű lebonyolítása, még a berendezés imc-hez történő megérkezése előtt.

Ha azt gyanítja, hogy a berendezése hibás, vagy ha kalibrálásra van szüksége, esetleg egy rendszerfrissítésre, vagy újrakonfigurálásra, minden esetben fontos, hogy a szállítás előtt lépjen kapcsolatba velünk.

A Hotline-unk biztosít az Ön számára egy RMA (return merchandise authorization /visszatérő áru engedély) számot.
Ennek az eljárásnak a megkönnyítése érdekében, az internetről letölthető egy formanyomtatvány, amelyet faxon vagy emailen eljuttathat hozzánk. Vagy egyszerűen csak hívjon minket telefonon!

Kérjük, ne küldjön semmilyen készüléket anélkül, hogy korábban fel ne vette volna velünk a kapcsolatot és kapott volna egy RMA számot.

A szerviz szolgáltatási szerződés keretén belül, konkrét szállítási dátumok vagy sürgősségi szervizelés is egyeztetés kérdése!

Hitelesítés (gyártók kalibrálási tanúsítványa): Az alapcsomagban miért nincsenek a csatorna által meghatározott mérési értékek?

Általában, az DIN EN ISO 9001 szabvány értelmében az imc-től származó egy készülékre vonatkozó gyártói kalibrálási tanúsítvány megfelel az ügyfélnek. A kalibrációs folyamat magába foglalja a kapott adatok szerinti kalibrálást (aktuális értékek meghatározása; a tulajdonos értesítést kap az tűrési értékeken túlmutató eltérésekről), egy teljes funkció vizsgálat, kiegyensúlyozás, és kalibrálás. A tulajdonos kap egy gyártói kalibrálási tanúsítványt a mérési értékek nélkül.
A gyártói kalibrálási tanúsítvány igazolja, a kalibrálás érvényességét a felsorolt szériaszámokkal kapcsolatban (a tesztobjektum beazonosítása); a rendszer és a mérési modul szériaszáma egyértelműen korrelál a jelentésekkel és a mért értékekkel; a jelentés fájl fejlécei jelzik az alkalmazott tesztberendezést az imc berendezés azonosító (ID) számával együtt.

Ha bármilyen szerviz szolgáltatás kapcsán berendezések érkeznek a létesítményünkbe, például ellenőrzés, karbantartás vagy javítás, mindig készítünk szervizjelentést az elvégzett munkákról.

A mért eredményekről szóló beszámoló elérhető elektronikus formátumban?

Kérésre, PDF formátumban is összeállítjuk a jelentést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy teljes készülék jelentés több mint 300 oldal is lehet.

A szerviz szolgáltatási megállapodásunkkal összhangban, a jelentést az internetre is fel tudjuk tölteni, ahonnan Ön egyszerűen letöltheti. Erre, természetesen egy jelszóvédett helyen kerül sor.

Mit jelent az új készülékhez mellékelt kalibrálási tanúsítvány?

Alapvetően, minden mérőkészülékhez mellékelünk egy gyártói kalibrálási tanúsítványt, készülék modulok listájával és szériaszámával együtt. Ez a tanúsítvány gyakorlatilag egy nyilatkozat, mely szerint elvégeztük a nemzeti szabványoknak megfelelő nyomonkövethető kalibrálást. A kalibrálási jelentés a mérési eredményekkel automatikusan archiválásra kerül és opcionálisan hozzáférhető (10 évig az archiválást követően). A jelentés fejléce jelzi az alkalmazott tesztberendezést és a vonatkozó belső imc azonosító (ID) számát. Továbbá, a tesztberendezés irányítási rendszerünk megfelel az ISO 9001:2008 szabvány nyomonkövethetőségi előírásainak.

Két kalibrálási tanúsítványt kaptam, melyik a helyes?

Az imc kalibrálás tartalmaz egy bemeneti kalibrálást (aktuális értékek meghatározása, tűréshatáron túlmutató eltérésekkel kapcsolatban informáljuk Önt), egy rövid funkció vizsgálatot, egy frissített kiegyenlítést és egy azt követő kimeneti kalibrálást.

A kezdeti kalibrálás naplóbejegyzését a következő jelöli "[Kalibrálási tanúsítvány szám] _C". A módosítás és újrakalibrálás utáni naplóbejegyzését csak a következő jelöli “[ Kalibrálási tanúsítvány szám]".

Néha az imc biztosít vizsgálati tanúsítványt, de nem ad kalibrálási tanúsítványt; mi a különbség?

A teljesen digitális modulok esetében (pl., DI, DO, ENC, INC, busDAQ ...) vagy a vizsgálati berendezés szervizelését követően, amelyhez kalibrálást nem rendeltek, a funkció vizsgálat elvégzését egy vizsgálati tanúsítvány kiadásával igazoljuk. Ez egy választható kiegészítő szolgáltatás, amelyet az imc kínál.
Ez ebben a folyamatban generált mérési értékek általában nem kerülnek archiválásra, de extra költségek rögzíthetők; azonban, a mérési értékek visszamenőleges rögzítésére nincs lehetőség.

Miért olyan drága az imc kalibrálás?

Minden ügyfelünk költség terhekkel szembesül, és ennek a szerviz üzemeltetési költsége és a rendszer karbantartás az oka. Mindig volt egy kis zavar a felhasználó (akinek a vezetője a költségeket kezeli) és a belső, vagy külső kalibrálási laboratóriumok között. 2003-ig a terminológiánk használatában is volt némi kétértelműség és zavar (pl., kalibrálás... mit is jelent ez?)

A helyzetre válaszul, korszerűsítettük az árlistánkat és az azzal együtt használt terminológiát:
-    Rendszer kalibrálás = rendszer vizsgálat + kalibrálás (adatok alapján) + korrekció
-    Rendszer felülvizsgálat = vizsgálat + karbantartás + frissítés
-    Rendszer módosítás = magába foglalja a rendszer áttekintést

Egy új szerviz szolgáltatást is felvettünk a programunkba, mint például rendszerkarbantartás, sürgős szerviz szolgáltatás, garancia bővítése és személyre szabott szerviz megállapodások, ennek következtében a teljes program összeállt, és már évek óta sikeresen működik a pozitív visszajelzések alapján.

Az imc-nél végzett kalibrálás semmivel sem drágább, mint bármelyik kalibrálási laboratóriumban. Ráadásul épp az ellentéte: egy forrásból kínáljuk a szerviz szolgáltatások teljes skáláját, pénzt, időt és gondot takarítunk meg az Ön számára!

Bátorítjuk arra, hogy számítsa ki az elmúlt három év szerviz költségeit a vételárral összehasonlítva!
“Megóvjuk befektetését!” ezt a mottónkat büszkén vállaljuk. Próbáljon ki minket!

A kézikönyv szerint az erősítő bizonytalansága <0.05%-a „ a kijelzőn leolvasható értéknek"; ez valóban az „erősítési tartomány” értékét jelenti ?

< 0.05%-a a kijelzőn leolvasható értéknek ebben az esetben a korrekt megjelenítése a kapott hibának; ez a kijelzett értékre utal, nem a bementi tartomány végértékére.

Ez azt jelenti, hogy az abszolút hiba kisebb a kisebb értékek esetében, és a nagyobb a nagyobb értékek esetében (erősítési hiba).

Az offset hiba bementi tartomány végértékére %-ban van meghatározva. A teljes hiba tartalmazza, egyebek között, az offset- és erősítési hibákat.

Néha az "értelmezési " kérdéseket vet fel az auditok folyamán a kalibrálási tanúsítványon szereplő kibocsátási napra és a kalibrálás dátumára vonatkozó nyilatkozat. Mivel magyarázható mindez?

A kalibrálási tanúsítványon a lábjegyzetben található egy magyarázat 2006/09 óta:

Kibocsátás dátuma:
A kalibrálási tanúsítvány kibocsátásának napja. Hacsak nem nyilatkoznak másképp, a kibocsátás dátuma egyben az imc által végzett utolsó kalibrálás dátuma is. A kalibrálási tanúsítvány (hivatalos) másodpéldánya is eszerint jelöli.

Utolsó kalibrálás napja:
Ha a kibocsátás dátuma eltér az utolsó kalibrálás dátumától, akkor ezt a dátumot a kalibrálási tanúsítvány így jelöli.
Műszaki okokból, a mérési rendszerek jelentése bizonyos körülmények között többszörös jelentést tartalmazhat az érintett kalibráció különböző dátumairól. Az utolsó kalibrálás dátuma egyezik a mérési rendszerre vonatkozó utolsó kalibrálási jelentés kibocsátásának dátumával.

Az imc is végre tud hajtani DKD kalibrálást?

Mi nem tudjuk biztosítani az általunk szállított mérőkészülékek DKD kalibrálását. Azonban, kérésre tudunk alkalmazni olyan kalibrálókat amelyek DKD kalibrálási tanúsítványt nyújtanak. Természetesen, az ilyen jellegű igényeket a rendelés leadásakor jelezni kell. A kalibrálási eljárás megtervezésekor, például a DKD-ben meghatározott folyamatokat figyelembe vesszük.

Kérdés: Kalibrálási jelentés „sikertelen” minősítéssel?

A “bementi kalibrálás” „sikertelen"-nek minősül, ha egy csatorna meghaladja a határértéket. A “ bementi kalibrálás” a módosítás előtti aktuális állapotot írja le. Ezt követően valamennyi bementi csatorna módosításra kerül és a “kimeneti kalibrálás” révén kerül ellenőrzésre. A kimeneti kalibráláson nem szerepelhet „sikertelen” minősítés, mert az a módosítás utáni aktuális állapotot írja le.

A kalibrálás folyamán egy csatorna tűrésértékei sokkal érzékenyebb értékekre vannak meghatározva, mint a műszaki adatlapon szereplő tűrésértékek.

Top