Gyártói nyilatkozat

Az imc Test & Measurement GmbH vállalat az alábbi számon került bejegyzésre:

WEEE Reg.-szám DE 43368136
Márka: imcDEVICES
9. kategória: monitoring és szabályozó berendezések kizárólag kereskedelmi használatra
érvényes 2005.11.24-től


ElektroG, RoHS, WEEE

Az elektromos és elektronikai berendezésekről szóló irányadó jogszabály (ElektroG) a Német Szövetségi Közlönyben jelent meg 2005. március 23-án. Ez a szabályozás két európai irányelvet vezet be a német jogrendszerbe. A 2002/95/EK irányelv „egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról” szól. Az angol anyanyelvű országokban, "RoHS" rövidítést használnak a korlátozások kifejezésére ("Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása").

A második irányelv, „az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól” szóló 2002/96/EK irányelv intézményesíti a használt elektromos berendezések kötelező átvételét, újrahasznosítás céljából; Erre az irányelvre általában WEEE irányelvekként utalnak ("Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai").

Németországban az Elektromos berendezések regisztrációs központja ("Elektro-Altgeräte Register") bevezette a „Gyártók elszámoló házát” az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó szabályozás ("ElektroG") tekintetében. Ez a kötelező szabályozások végrehajtásáért felelős.

"RoHs II" nyilatkozat

Termékeink az ipari megfigyelési és szabályozó berendezések körébe tartoznak és megfelelnek az RoHs (veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása) előírásainak.

A 2011/65/EK irányelv RoHS szabályozását Németországban az ElektoStoffV foglalja magába. Az ElektoStoffV, 15. paragrafusának 2. bekezdésével összhangban, az átmeneti szabályozások a kereskedelmi forgalomba már elérhető termékekre vonatkoznak: A 3. paragrafus 1. bekezdésében kikötött anyagokat tartalmazó elektromos és elektronikai eszközök kivételt képeznek a korlátozások alól, amelyek az alábbi határidőig bocsáthatók piacra:
...
3. Ipari ellenőrző és szabályozó berendezések
until 2017.07.27-ig.
...

További információk:
http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/faq_weee.pdf
http://www.stiftung-ear.de/service/fragen_und_antworten/ 
http://wiki.fed.de/index.php/ElektroG 

Top